Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w formularzu
kontaktowym jest:

„Logica” Anna Korczyńska-Witczak, ul. Tenisowa 7 m 7, 02-602 Warszawa. 
Dane osobowe ujawnione w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu obsługi

przesłanego zapytania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora

tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, polegającego na dbaniu o jakość swoich usług i

komunikację. Przysługuje Państwu żądanie dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje

Państwu wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych

osobowych znaleźć możecie w Naszej Polityce prywatności zamieszczonej pod linkiem