,, Kurs terapeutyczny z zakresu stosowania: Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment - Poziom I" - (03.2020 r.) - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

,, Diagnoza i terapia trudności w nauce matematyki dzieci i młodzieży z dyskalkulią" (01.2020 r.) - Promathematica 

,, Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16 plus" (04.2019 r.) - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

 

,, Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Baterią metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat oraz 13-16 lat" (10.2018 r.) -Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych  

 

,,Trener Grafomotoryki” – (11.2017r.) - ProCentrum. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

,,Warsztaty efektywnego uczenia” - (01.2017r.) - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Edukacja” 

„Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – Terapia – Masaż” - (01.2017r.) - ProCentrum. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

„Neurotest Pro Kalkulia – szkolenie specjalistyczne” - (09.2016 r.) - Promathematica 

„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z trudnościami w nauce matematyki” (w ramach Letniej Akademii Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej) - (08.2015r.) - Promathematica 

,,Terapia Ręki i Wspomaganie Funkcji Pisania” - (07.2015r.) - Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju Orticus 

,,Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" - (05.2015r.) - Promathematica 

„Uczeń z trudnościami arytmetycznymi – praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki” - (02.2012r.) - Promathematica 

Kontakt

Tel: 791 - 266 - 567

Email: logica.akw@gmail.com