Tel: 791 - 266 - 567

Email: logica.akw@gmail.com

Kontakt

,, Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem ,,baterii dyskalkulia 10-12" i innych testów" - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych  

,,Trener Grafomotoryki” – ProCentrum (11.2017)

,,Warsztaty efektywnego uczenia” - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Edukacja” (01.2017)

„Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – Terapia – Masaż” - ProCentrum. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (01.2017)

„Neurotest Pro Kalkulia – szkolenie specjalistyczne” - Promathematica (09.2016)

„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z trudnościami w nauce matematyki” (w ramach Letniej Akademii Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej) - Promathematica (08.2015)

,,Terapia Ręki i Wspomaganie Funkcji Pisania” - Centrum Terapii Widzenia i Rozwoju Orticus (07.2015)

,,Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego" - Promathematica (05.2015)

„Uczeń z trudnościami arytmetycznymi – praktyczne metody pracy dydaktycznej na lekcjach matematyki” - Promathematica (02.2012)