Prowadzona przeze mnie terapia ręki:

 • usprawnia motorykę dużą (mięśnie posturalne i brzucha, a także ruchy globalne ręki),

 • kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe ręki, 

 • poprawia zakres ruchu w stawach (barkowym, łokciowym i nadgarstkowym),

 • usprawnia motorykę małą (ruchy precyzyjne i mięśnie palców),

 • przywraca u dzieci chęć do rysowania oraz prac plastycznych,

 • kształtuje prawidłowy nawyk chwytania ołówka/pióra/długopisu,

 • poprawia tempo pisania i rysowania,

 • wyrabia orientację przestrzenną na kartce,

 • kształtuje koncentrację uwagi i motywację zadaniową,

 • poprzedzona jest diagnozą sprawności ręki - na pierwszym spotkaniu z rodzicem i dzieckiem przeprowadzana jest rozmowa, analiza prac lub zeszytów dziecka oraz diagnoza sprawności ręki, która daje bazę do rozpoczęcia zajęć,

 • na podstawie przeprowadzonej diagnozy tworzę program zajęć i dobieram odpowiednie ćwiczenia adekwatne do trudności dziecka,

 • oparta jest na dokumentacji dziecka, jeśli rodzic wyrazi zgodę by ją przedstawić,

 • dokumentacja stanowi dodatkową pomoc i źródło, które umożliwia dobranie właściwych ćwiczeń
  i programu zajęć
  , adekwatnych do indywidualnych potrzeb dziecka,

Adresaci zajęć:

 • dzieci i młodzież,  mający słabe mięśnie posturalne i mięśnie brzucha,

 • dzieci i młodzież, mający słaby zakres ruchu w stawach: barkowym, łokciowym, nadgarstkowym,

 • dzieci i młodzież mający problemy z napięciem mięśniowym ręki,

 • dzieci i młodzież mający nieprawidłowo trzymają narzędzie pisarskie,

 • dzieci i młodzież mający słabe tempo pisania i rysowania,

 • dzieci i młodzież, mający trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową i koordynacją obu rąk,

Ważne informacje:

 • nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego lub obniżony poziom graficzny pisma są tylko objawami, a nie prawdziwymi przyczynami trudności dziecka w pisaniu,

 • należy przyjrzeć się napięciu mięśniowemu mięśni posturalnych i brzucha, a także sprawności poszczególnych stawów ręki oraz mięśniom palców,

 • dlatego warto pogłębić diagnozę, żeby znaleźć przyczynę problemu,

 • terapia ręki odbywa się całościowo, od mięśni i stawów, których sprawność jest obniżona, a na samym końcu kształtowany jest prawidłowy chwyt długopisu i technika pisania

Kontakt

Tel: 791 - 266 - 567

Email: logica.akw@gmail.com