Zajęcia wspomagające rozwój kompetencji matematycznych

 

 przeznaczone są dla:

 • dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 5 lat, które potrzebują większej ilości doświadczeń matematycznych, by utrwalić i przyswoić podstawowe reguły
  i fakty matematyczne,

 • dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, które dobrze opanowały podstawę programową adekwatną do swojego wieku rozwojowego i potrzebują rozszerzenia oraz dopasowania edukacji matematycznej do ich potencjału rozwojowego,

 • dzieci w klasie zerowej wymagające rozszerzenia, powtórzenia lub utrwalenia treści programowej,

Zajęcia wspomagające osiągnięcie gotowości szkolnej:

 

 przeznaczone są dla:

 • dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 5 lat, które potrzebują ćwiczeń i utrwalenia treści
  z zakresu podstawy programowej adekwatnej do wieku życia,

 • dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, które dobrze opanowały podstawę programową adekwatną do swojego wieku rozwojowego i potrzebują rozszerzenia oraz dopasowania podstawy programowej do ich potencjału rozwojowego,

 • dzieci w klasie zerowej wymagające rozszerzenia, powtórzenia lub utrwalenia treści wymaganych do osiągnięcia gotowości szkolnej,

Terapia pedagogiczna:

 

 przeznaczona jest dla:

 • dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w nauce
  w postaci: dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii,

 • dzieci i młodzieży ze stwierdzonym ryzykiem wystąpienia specyficznych trudności w nauce w postaci: dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii,

 • dzieci i młodzieży mającymi trudności w nauce matematyki o różnym podłożu np. specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania, a także ryzyka ich wystąpienia, wolnego tempa rozwiązywania zadań lub procesu przetwarzania materiału matematycznego.  

    Terapia ręki:

przeznaczona jest dla:

 • dzieci i młodzieży,  mający słabe mięśnie posturalne i mięśnie brzucha,

 • dzieci i młodzieży, mających słaby zakres ruchu w stawach: barkowym, łokciowym, nadgarstkowym,

 • dzieci i młodzieży mających problemy z napięciem mięśniowym ręki,

 • dzieci i młodzieży mających nieprawidłowo trzymają narzędzie pisarskie,

 • dzieci i młodzieży mających słabe tempo pisania i rysowania,

 • dzieci i młodzieży, mających trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową
  i koordynacją obu rąk,

Kontakt

Tel: 791 - 266 - 567

Email: logica.akw@gmail.com