Prowadzona przeze mnie terapia pedagogiczna:

 • jest dostosowana do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka
  i jego możliwości; biorę pod uwagę specyfikę trudności dziecka
  i dopasowuję oddziaływania terapeutyczne i edukacyjne do każdego dziecka indywidualnie,

 • jest tak ułożona pod kątem materiałów dydaktycznych, by jak najlepiej pomóc dziecku i jak najbardziej zniwelować trudności oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych,

 • ma na celu podwyższenie samooceny i motywacji uczniów do podejmowania wyzwań edukacyjnych,

 • ,,wykorzystuje" ćwiczenia o różnym stopniu trudności tak, by dziecko zarówno ćwiczyło obniżone funkcje jak i odczuwało sukces (poprzez pokazanie mocnych stron dziecka),

 • zawiera gry dydaktyczne, które również doskonalą ważne funkcje poznawcze, ale nie są formą żmudnych ćwiczeń; stanowią także urozmaicenie zajęć i są dla dziecka formą nagrody; sprawiają, że zajęcia są ciekawsze i mimo wykonywanej pracy umysłowej dziecko mniej odczuwa wykonany wysiłek intelektualny,

 • jest skuteczna jeśli jest systematyczna i prowadzona w sposób długoterminowy, dzięki temu można razem z dzieckiem wypracować lepsze efekty i zobaczyć poprawę w zakresie obniżonych funkcji.

Adresaci zajęć:

 • dzieci i młodzież ze stwierdzoną: dysleksją, dysgrafią, dysortografią lub dyskalkulii,

 • dzieci i młodzież ze stwierdzonym ryzykiem: dysleksji, dysgrafii, dysortografii lub dyskalkulii,

 • dzieci i młodzież mający trudności w nauce matematyki o różnym podłożu np. specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania, a także ryzyka ich wystąpienia, wolnego tempa rozwiązywania zadań lub procesu przetwarzania materiału matematycznego. 

Kontakt

Tel: 791 - 266 - 567

Email: logica.akw@gmail.com