Prowadzone przeze mnie zajęcia wspomagające rozwój kompetencji matematycznych:

 • zawierają elementy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, różne gry dydaktyczne i logiczne oraz własne pomysły
  i metody pracy,

 • rozwijają następujące kompetencje: dostrzeganie, naśladowanie i tworzenie rytmów; orientację przestrzenną; klasyfikowanie, przeliczanie obiektów (w tym poszerzanie zakresu znajomości liczebników); porównywanie liczebności elementów dwóch zbiorów; dodawanie i odejmowanie; rozumowanie przyczynowo-skutkowe, a także intuicję geometryczną,

 • dodatkowo zajęcia wspomagają: motorykę małą i dużą, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję  i pamięć wzrokową, pamięć sekwencyjną oraz koncentrację uwagi,

 • mają na celu wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych istotnych z punktu widzenia gotowości szkolnej do nauki matematyki,

 • rozwijają kompetencje matematyczne adekwatne do wieku,

 •  jeśli dane umiejętności są opanowane, można rozszerzyć  zakres zajęć o dodatkowe umiejętności, tak by nadążać za potrzebami edukacyjnymi dziecka i rozwijać jego potencjał i ciekawość poznawczą.

Prowadzone przeze mnie zajęcia wspomagające osiągnięcie gotowości szkolnej:

 • skupione są na głównych obszarach wchodzących w skład gotowości szkolnej tj. zasób słownictwa, umiejętność porozumiewania się, sprawność w zakresie analizatora wzrokowego
  i słuchowego, poziom motoryki dużej i małej, umiejętności matematyczne, rozumienie poleceń
  i pytań oraz koncentracja uwagi,

 • dodatkowo jeśli podstawowe obszary zostaną dopracowane, można ćwiczyć
  z dzieckiem znajomość liter, składania ich w sylaby, potem w wyrazy, a na końcu w zdania,

 • zajęcia opierają się na nauce poprzez zabawę, dziecko w sposób aktywny rozwija swój potencjał rozwojowy,

 • zajęcia mają na celu przygotowanie dziecka do sprostania wymaganiom programowym klasy I.

Kontakt

Tel: 791 - 266 - 567

Email: logica.akw@gmail.com