Anna Korczyńska-Witczak

Diagnostyka i terapia pedagogiczna

Pomagam dzieciom

Ze mną Twoje dziecko pokona trudności w nauce matematyki, rozwinie kompetencje matematyczne oraz odkryje radość w zabawie bez użycia smartfona

Zobacz ofertę

Terapia matematyczna online i stacjonarnie

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zajęć przeprowadzam na bieżąco dezynfekcję pomieszczeń lampą przepływową UV-C. Lampy spełniają wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i wyposażone są w jedne z najlepszych promienników na świecie TUV PHILIPS. Dzięki bezpiecznej konstrukcji promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, dlatego lampy przepływowe bezpiecznie i skutecznie dezynfekują powietrze w obecności ludzi.

Oferta

Terapia matematyczna

Dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce matematyki pod postacią dyskalkulii lub ryzyka jej wystąpienia.

Dowiedz się więcej

Terapia ręki

Dla dzieci i młodzieży mających problemy z prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego, wolne tempo pisania i rysowania oraz problemy z napięciem mięśniowym ręki. 

Dowiedz się więcej

Zajęcia edukacyjne

Dla dzieci w wieku 3-6 lat, które potrzebują dopasowania edukacji matematycznej do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych lub dodatkowego wsparcia w obszarze gotowości szkolnej.

Dowiedz się więcej

Terapia matematyczna

Dla kogo?


Dla dzieci i młodzieży mających: specyficzne trudności w nauce pod postacią dyskalkulii, trudności w nauce matematyki o różnym podłożu np. specyficzne trudności w nauce czytania (dysleksja), a także ryzyko ich wystąpienia.
Terapia pomoże rownież w przypadku wolnego tempa rozwiązywania zadań lub procesu przetwarzania materiału matematycznego.

Cele


Dzięki terapii, dzieci podnoszą samoocenę, budują wiarę we własne możliwości i motywację do nauki matematyki.

Jak wygląda terapia?


Na pierwszym spotkaniu z rodzicem i dzieckiem identyfikuję kompetencje matematyczne wymagające wsparcia, analizuję dokumentację i zeszyty dziecka. Następnie na tej podstawie tworzę program zajęć terapeutycznych i dobieram ćwiczenia adekwatne do stwierdzonych trudności i możliwości dziecka.

Kontakt

Terapia ręki

Dla kogo?


Terapia ma na celu usprawnienie motoryki dużej (mięśnie posturalne i brzucha) oraz motoryki małej (ruchy precyzyjne) oraz wzmacnianie napięcia mięśniowego ręki. Terapia pomoże również w przypadku wolnego tempa pisania i rysowania jak i trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową.

Cele


Terapia ma na celu usprawnienie motoryki dużej (mięśnie posturalne i brzucha) oraz motoryki małą (ruchy precyzyjne) oraz wzmacnienie napięcia mięśniowego ręki. Kształtuje prawidłowy nawyk chwytania narzędzia pisarskiego i poprawia tempo pisania i rysowania poprzez zwiększenie zakresu ruchu w stawach: barkowym, łokciowym, nadgarstkowym. Dzięki terapii dzieci poprawiają koncentrację uwagi i wzmacniają swoją motywację zadaniową. Kreatywne ćwiczenia oraz zadania przywracają chęć do rysowania oraz prac plastycznych.

Jak wygląda terapia?


Na pierwszym spotkaniu z rodzicem i dzieckiem przeprowadzam diagnozę sprawności ręki oraz analizuję pracę lub zeszyty dziecka. Następnie na podstawie przeprowadzonej diagnozy, tworzę program zajęć terapeutycznych i dobieram ćwiczenia adekwatne do stwierdzonych trudności i możliwości dziecka. Obecność rodzica/opiekuna na zajęciach jest niezbędna aby wzmocnić i utrwalić efekty pracy dziecka, a także w celu poprawnej kontynuacji ćwiczeń w domu. Koszt terapii jest ustalany indywidualnie i uzależniony jest od formy realizacji i częstotliwości zajęć. Zajęcia prowadzę w moim gabinecie w Warszawie przy metrze Stokłosy lub u dziecka w domu.

Kontakt

Zajęcia edukacyjne

Dla kogo?


Dla dzieci w wieku 3-6 lat, które potrzebują większej ilości doświadczeń matematycznych, by utrwalić i przyswoić podstawowe reguły i fakty matematyczne. Zajęcia będą odpowiednie także dla dzieci potrzebujących rozszerzenia oraz dopasowania edukacji matematycznej do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. Polecam je także dzieciom potrzebującym dodatkowego wsparcia w obszarze gotowości szkolnej.

Cele


Przygotowanie dziecka do sprostania wymaganiom programowym klasy I oraz rozwinięcie potencjału i ciekawości poznawczej. Na zajęciach skupiam się na rozwijaniu kompetencji matematycznych takich jak: orientacja przestrzenna, klasyfikowanie, przeliczanie obiektów, porównywanie liczebności zbiorów oraz myślenie przyczynowo-skutkowe. Pracuję także nad przygotowaniem dziecka do nauki czytania i pisania utrwalając znajomość i zapis liter oraz usprawniając funkcje słuchowe. Dzięki tym zajęciom dzieci poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję, pamięć wzrokową oraz sekwencyjną, a także koncentrację uwagi.

Jak wygląda terapia?


Na pierwszym spotkaniu z rodzicem i dzieckiem analizuję dostępną dokumentację (prace dziecka, opinię z PPP) oraz przeprowadzam wywiad dotyczący potrzeb rozwojowych. Następnie na tej podstawie tworzę program zajęć edukacyjnych i dobieram ćwiczenia adekwatne do potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzę w moim gabinecie w Warszawie przy metrze Stokłosy lub u dziecka w domu oraz online.

Kontakt

Anna Korczyńska-Witczak

Jestem pedagogiem specjalnym, diagnostą, terapeutą pedagogicznym i terapeutą ręki. W 2013 roku ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ze specjalnościami: oligofrenopedagogika, wychowanie, przedszkolne oraz terapia pedagogiczna.

Stale się rozwijam i doskonale metody pracy z dziećmi poprzez liczne szkolenia (zobacz pełną listę)

Od 2014 lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori w Warszawie, gdzie przeprowadzam diagnozy przyczyn trudności w nauce matematyki oraz specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii i dysortografii, dyskalkulii). Specjalizuje się w terapii matematycznej dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce matematyki, a także prowadzę zajecia grupowe grafomotoryczne oraz wspomagające rozwój motoryki dużej i małej.

Jestem ekspertką kampani “Rusz Ręką” marki Activejet.

Opublikowałam serię artykułów o różnych aspektach rozwoju dzieci na portalu Gazeta Bałtycka.

Współpracuje z marką Onya zakresie tworzenia ćwiczeń do sprzętu edukacyjnego Rotator, Magic Pen, Symetryczne Labirynty.

Anna Korczyńska-Witczak

Jestem pedagogiem specjalnym, diagnostą, terapeutą pedagogicznym i terapeutą ręki. W 2013 roku ukończyłam studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalizacje: oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna.

Stale się rozwijam i doskonale metody pracy z dziećmi poprzez liczne szkolenia (zobacz pełną listę)

Od 2014 lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Edukacja”. W latach 2017-2020 pracowałam również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. W latach 2018- 2020 pracowałam w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Centrum Promyk”. Zakres mojej pracy w tych poradniach to: diagnoza przyczyn trudności w nauce tj. specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia i dysortografia, dyskalkulia) oraz terapia matematyczna. Ponadto prowadzę terapię matematyczną dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce matematyki, a także terapię ręki, zajęcia grupowe z grafomotoryki oraz wspomagające rozwój motoryki dużej i małej.

Od 2019 roku pracuję w Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori w Warszawie – prowadzę terapię pedagogiczną z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia i dysortografia).

Od 2019 roku pracuję w Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori w Warszawie – prowadzę terapię pedagogiczną z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia i dysortografia).

Opublikowałam serię artykułów o różnych aspektach rozwoju poznawczego i ruchowego dzieci na portalu Gazeta Bałtycka.

Współpracuję z marką Onya zakresie tworzenia ćwiczeń do sprzętu edukacyjnego Rotator, Magic Pen, Symetryczne Labirynty.

Opinie o współpracy

Zapraszam do kontaktu

Anna Korczyńska-Witczak
Diagnostyka i terapia pedagogiczna

791 266 629
logica.akw@gmail.com
Logica na Facebooku

Proszę wpisać imię

Proszę wpisać poprawny adres e-mail