Witam na mojej stronie

Nazywam się Anna Korczyńska-Witczak.
    Jestem pedagogiem specjalnym, diagnostą, terapeutą  pedagogicznym (dysleksja, dyskalkulia) i terapeutą ręki.

   Od 2014 roku prowadzę prywatne zajęcia terapii pedagogicznej i terapii ręki dla dzieci w wieku 3-15 lat
z Warszawy, Piaseczna i Konstancina.

     Zajęcia skierowane są do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dyskalkulia) oraz problemami w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej (szczegółowe informacje na temat tych zajęć znajdują się w zakładce „Oferta”).
     Zajęcia prowadzę zarówno stacjonarnie, w moim gabinecie
w Piasecznie,  jak i w formie wyjazdowej, u dziecka w domu.

     W 2013 roku ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ukończone specjalności: 

  • oligofrenopedagogika,

  • wychowanie przedszkolne

  • terapia pedagogiczna.

Doświadczenie zawodowe:

     Od 2014 lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Obecnie jestem pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11

w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie oraz Międzynarodowym Centrum Edukacji Montessori w Warszawie. 

Działalność dodatkowa:
Międzynarodowe Centrum Edukacji Montessori:
prowadzę zajęcia z terapii pedagogicznej z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania
i pisania oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Onya:  
 
współpraca w zakresie tworzenia ćwiczeń
do sprzętu edukacyjnego Rotator, Magic Pen
i Symetryczne Labirynty. 
 
 
 Gazeta Bałtycka:  
 
współpraca i pisanie artykułów dotyczących tematyki wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz edukacji matematycznej.
 
                         

 

Praca w poradni:

Diagnoza:

 

przyczyn trudności w nauce matematyki oraz specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii i dysortografii, dyskalkulii).

Terapia matematyczna dla dzieci i młodzieży
z trudnościami w nauce matematyki i specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.


Terapia ręki dzieci i młodzieży.

 
Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 
Zajęcia grupowe:
  • grafomotoryczne
  • wspomagające rozwój motoryki dużej
    i małej.

 

Kontakt

Tel: 791 - 266 - 567

Email: logica.akw@gmail.com