Tel: 791 - 266 - 567

Email: logica.akw@gmail.com

Kontakt

Witam na mojej stronie

Nazywam się Anna Korczyńska-Witczak.
    Jestem pedagogiem specjalnym, diagnostą, terapeutą  pedagogicznym (dysleksja, dyskalkulia) i terapeutą ręki.

   Od 2014 roku prowadzę prywatne zajęcia terapii pedagogicznej i terapii ręki dla dzieci w wieku 3-15 lat
z Warszawy, Piaseczna i Konstancina.

     Zajęcia skierowane są do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dyskalkulia) oraz problemami w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej (szczegółowe informacje na temat tych zajęć znajdują się w zakładce „Oferta”).
     Zajęcia prowadzę zarówno stacjonarnie, w moim gabinecie
w Piasecznie,  jak i w formie wyjazdowej, u dziecka w domu.

     W 2013 roku ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ukończone specjalności: 

  • oligofrenopedagogika,

  • wychowanie przedszkolne

  • terapia pedagogiczna.

Doświadczenie zawodowe:

     Od 2014 lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Obecnie jestem pracownikiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Centrum Promyk" w Warszawie. 

Działalność dodatkowa:

Onya:  
 

współpraca w zakresie tworzenia ćwiczeń do sprzętu edukacyjnego Rotator, Magic Pen
i Symetryczne Labirynty. 
 

 
Gazeta Bałtycka:
 
współpraca i pisanie artykułów dotyczących tematyki wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz edukacji matematycznej.
 
                         

 

Praca w poradni:

Diagnoza:

 

przyczyn trudności
w nauce matematyki oraz specyficznych trudności 
w nauce (dysleksji, dysgrafii i dysortografii, dyskalkulii).


Terapia matematyczna dla dzieci i młodzieży
z trudnościami w nauce matematyki i specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.


Terapia ręki dzieci i młodzieży.

 

Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym,

 
Zajęcia grupowe:
  • grafomotoryczne
  • wspomagające rozwój motoryki dużej
    i małej.